Reklamveren Sözleşmesi

Reklamveren Sözleşmesi

1. TARAFLAR

 

Bir tarafta Zafer Mah. Dumlupınar Cad. Port Residence No:44 A D.12 Posta Kodu 34197 Bahçelievler / İSTANBUL adresinde mukim VENIVIDIWON REKLAMCILIK VE DİJİTAL ÇÖZÜMLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra VENIVIDIWON olarak anılacaktır) ile diğer tarafta https://www.venividiwon.com web sitesi ya da farklı cihazlarda çalışan VENIVIDIWON uygulamaları (bundan sonra PLATFORM olarak anılacaktır) üzerinden REKLAMVEREN (bundan sonra REKLAMVEREN olarak anılacaktır) arasında işbu sözleşme REKLAMVEREN’in sistemde kayıtlı e-posta adresine gelen aktivasyon mailinin aktive edilerek onay vermesi ile yürürlüğe girmiştir. 

 

2. TANIMLAR

 

İşbu sözleşmede;

VENIVIDIWON ; hizmeti sağlayan VENIVIDIWON REKLAMCILIK VE DİJİTAL ÇÖZÜMLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ni,
PLATFORM; Sözleşme kapsamında VENIDIWON tarafından hizmet sunulan https://www.venividiwon.com web sitesi veya VENIDIWON’un ileride işbirliği yapabileceği internet siteleri ile farklı cihazlarda çalışacak VENIVIDIWON uygulamalarının tamamını,
ÜYE : VENIVIDIWON sözleşme hükümlerini kabul ederek PLATFORM üzerinden hizmet alan kişileri, 
ADMIN: PLATFORM üzerinde sunulan hizmetlerden faydalanmak üzere, REKLAMVEREN adına yetkili kılınan kişiyi,
REKLAMVEREN; işbu sözleşme hükümlerini kabul ederek PLATFORM üzerinde reklam hizmetini alan firmayı,
STK; Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Kulüplerini,
REKLAM: PLATFORM üzerinde REKLAMVEREN’in tanıtımı amaçlı kullanacağı, karşılığında ücret ödeyeceği hizmeti,   
METİN REKLAM : PLATFORM üzerinde yayınlanabilecek; sadece düz yazı içeriğe sahip reklamı,
GÖRSEL REKLAM : PLATFORM üzerinde yayınlanabilecek; video ya da resim görseline sahip reklamı,
PAZAR ARAŞTIRMASI ANKETİ: REKLAM VEREN tarafından içeriği,  belirlenen tek soruluk anketi,
REKLAM ETKİLEŞİM BUTONU: REKLAM VEREN tarafından yayınlanacak reklamlar için ÜYE’lerin etkileşimde bulunacağı farklı özelliklerdeki etkileşim tipini,
REFERANS : REKLAMVEREN’in herhangi bir ÜYE ya da STK tarafından PLATFORM’daki uygulamalara katılımı için önerilmesini,
KREDİ ADEDİ:  REKLAMVEREN’in PLATFORM üzerinde yayınlayacağı REKLAM’lar için  ÜYE’lere izletebileceği reklam adedini ifade etmektedir.

 

3. KONU

 

İşbu sözleşme ile, VENIVIDIWON PLATFORMU üzerinde REKLAMVEREN tarafından yürütülen reklam faaliyetlerinin ÜYE’nin hizmetine sunulması ve tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

 

4. KULLANIM KOŞULLARI

 

REKLAMVEREN, tüm yasal mevzuata uygun şekilde ayrıntılı üyelik bilgilerinin PLATFORM üzerinde saklanacağını, Adli ve İdari birimlerin talebi halinde tüm bilgilerini paylaşılabileceğini ve bu sebeple hiçbir hak ve tazminat talep iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. REKLAMVEREN, PLATFORM üzerinde farklı veyahut aynı/benzer içerikli hizmetlere ilişkin değişiklik, haberleşme, tanıtım ve sözleşme konusu tüm edimlerin izni alınmaksızın gerçekleşebileceğini kabul ve beyan eder.

 

5. TARAF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. REKLAMVEREN;

 

5.1.1. KAYIT

 

REKLAMVEREN’in, PLATFORM’da yer alan kayıt formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak, kayıt işlemini gerçekleştirmesi ile kayıt tamamlanır. Eksik ve yanlış bilgilerden ötürü VENIVIDIWON sorumlu tutulamaz. Kayıt işlemi tamamlanmadan REKLAMVEREN, işbu sözleşmedeki hak ve yetkilerini tam olarak kullanma yetkisine sahip olamayacaktır.

REKLAMVEREN, sisteme dahil olurken kendisine ait iletişim bilgileri (kullanıcıya ait e-mail adresi, telefon numarası vb.) sunmak zorundadır. REKLAM VEREN’e ait iletişim bilgilerinin yanlış ve hatalı yazılmasından, REKLAM VEREN’in e-mail sisteminden kaynaklanan arıza v.s. gibi sebeplerden veyahut REKLAMVEREN’in kullanmış olduğu cihazın yazılımına bağlı olarak gerçekleştirilmesi gereken güncellemelerin gerçekleştirilmemesinden dolayı Site’deki bilgilendirmelerin REKLAMVEREN’e ulaşmaması nedeniyle REKLAM VEREN’in uğrayacağı hiçbir zarardan VENIVIDIWON sorumlu olmayacaktır.

REKLAMVEREN platform nezdinde işlem yapmak üzere yetkilendirdiği ADMİN’in tarafını temsil ettiğini kabul ve beyan eder. ADMİN REKLAMVEREN adına PLATFORM üzerindeki tüm işlemlerin eksiksiz gerçekleştirilmesinden sorumludur.

ADMİN platform üzerinde işlem yapmak üzere REKLAMVEREN adına birden fazla kullanıcı tanımlayabilir ve yetkilendirebilir. Bu kullanıcılar ve ADMİN, kullanıcı bilgilerinin ve şifresinin güvenliği, korunması ve saklanmasından sorumlu olacak; REKLAMVEREN veya 3. Kişiler nezdinde herhangi bir zarar doğması halinde VENIVIDIWON’a hiçbir şekilde ihmal veyahut kusur addedilemeyecek ve bu duruma ilişkin hiçbir şekilde hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. PLATFORM üzerinde REKLAMVEREN’in gerçekleştireceği kullanıcı yetkilendirmelerinin sorumluluğu REKLAMVEREN’in ADMIN’i sorumluluğundadır.

ADMIN, REKLAMVEREN’in kaydını bir REFERANS üzerinden yapabileceği gibi,  REFERANS olmadan da REKLAMVEREN’i PLATFORM’a katabilir.

REKLAMVEREN, PLATFORM üzerinde birden fazla ÜYE tarafından REFERANS olunabileceğini, bu halde REFERANS’ın, REKLAMVEREN’in kayıt sırasında belirleyeceği ÜYE ya da STK olacağı ve bu REFERANSIN, sonrasında değiştirilemeyeceği gibi ancak kayıt aşamasında belirlenebileceğini kabul ve beyan eder.

REKLAMVEREN, kayıt işlemi sırasında ÜYE’lerin REKLAMVEREN’i etiketleyerek yapacağı paylaşımları onaya tabi tutabilecektir. REKLAMVEREN etiketlendiği paylaşımları onaya tabi tutma seçeneğini tercih etmez ise; bu durumda ÜYE’nin yapacağı paylaşımlardan VENIVIDIWON sorumlu tutulmayacaktır.

REKLAMVEREN, VENIVIDIWON tarafından kendisine ticari amaçlı iletiler gönderilmesine onay vermiştir. Bu kapsamda REKLAMVEREN’e bilgilendirme amaçlı SMS ve e- mail gönderilebilecek veya telefon ile irtibata geçilecektir.

 

5.1.2. REKLAM SATIN ALMA VE MALİ YÜKÜMLER

 

REKLAMVEREN, PLATFORM üzerinde bir REKLAM yayınlanabilmek için yayınlanacak REKLAM’ın özelliğine uygun KREDİ‘ye sahip olmalıdır.  

REKLAMVEREN, kendisi için uygun reklam paketini ihtiyaç duyduğu adette PLATFORM üzerinden kredi kartı ile satın alacaktır.

REKLAMVEREN, kampanya bütçesini kredi kartı ile ödemek yerine havale ya da EFT olarak ödemeyi tercih ederse VENIVIDIWON’a sipariş verdiği tarihte sipariş bedelinin (kampanya bütçesinin) tamamını (ya da daha sonra başka veya aynı kampanyada kullanmak adına daha fazlasını) VENIVIDIWON 'un aşağıda belirtilen banka hesabına "VENIVIDIWON bakiye yüklemesi" açıklaması ile yatıracaktır.

Siparişin verilmesi ve REKLAMVEREN’in VENIVIDIWON’un belirtilen banka hesabına havale ya da EFT yapmasıyla beraber ilgili reklam ve/veya reklamlar VENIVIDIWON’un onay sürecine girer. REKLAMVEREN, ödemenin tamamı VENIVIDIWON tarafından alındıktan sonra ödemenin iadesini talep edemeyeceğini bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

REKLAMVEREN, reklamın paylaşılmasına izin vermesi durumunda reklamı paylaşan ÜYE’lerin takipçilerinin izlemesi ile ücret ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

REKLAMVEREN,  satın aldığı KREDİ ADETLERİNİ PLATFORM üzerinde görebilir ya da REKLAM verme anında kullanabilir.

REKLAMVEREN, satın aldığı REKLAM TİPLERİ arasında değişim talebinde bulunamaz.

REKLAMVEREN herhangi bir sebepten ötürü kullanılmış KREDİ ADETLERİNE ilişkin iade talebinde bulunamaz.

REKLAMVEREN,  reklam yayınlama adımında verilecek reklam için bir bütçe belirler. PLATFORM’un çalışma sistematiğinde verilen reklam için bütçe %10 oranında aşılabilir. Bu durumda aşan tutar  mevcut KREDİ ADEDİ içerisinden ya da yeteri kadar KREDİ ADEDİ kalmaması halinde bir sonraki reklam satın alma sürecinde tahsil edilir.

 

5.1.3. REKLAM YAYINLAMA

 

REKLAMVEREN’in yayınlamasını talep ettiği REKLAM ‘ın içeriği, VENIVIDIWON’un belirlediği kriterlere uygun olması ve VENIVIDIWON’un onayını alması gerekmektedir.

VENIVIDIWON’un onaylamadığı reklamlar PLATFORM’da yayınlanmaz.

VENIVIDIWON’un REKLAMVEREN’e ait reklamın hukuka uygun olmayan unsurlar içerdiğini tespit etmesi ve/veya VENIVIDIWON’un belirlediği kriterlere uymadığına karar vermesi halinde söz konusu içerikleri yayımlamamak hakkını haizdir. VENIVIDIWON yayımlamak istemediği içeriği herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın PLATFORM üzerinden REKLAMVEREN’e iade edecektir.

VENIVIDIWON’un, REKLAMVEREN tarafından PLATFORM’a  sunulan her türlü bilgi ve içeriklerin güvenli, hukuka uygun veyahut doğru olup olmadığını araştırma sorumluluğu bulunmamakta olup; REKLAMVEREN tarafından verilen hukuka aykırı veyahut yanlış bilgiler sebebiyle doğan her türlü zarardan REKLAMVEREN sorumlu olacaktır.

VENIVIDIWON reklamların yayın süresini tek taraflı olarak belirleme ve değiştirme hakkına sahip olup, tayin ettiği süreleri PLATFORM üzerinden yayınlayacaktır.

REKLAMVEREN, REKLAM içerisinde ürün ile ilgili detay bilgiler vermek,  farklı formlar ile ek bilgiler almak veya satın alma amaçlı olarak reklam izleyen ÜYE’yi kendisinin belirleyeceği bir web sitesine yönlendirebilir. Yönlendirilecek web sitesi içeriği, web sitesindeki güvenlik, web sitesindeki bilgilerin doğruluğu ve uygunluğu konusunda VENIVIDIWON sorumlu tutulamaz.

REKLAM VEREN,  site dahilinde hiçbir şekilde haksız rekabete yol açacak, ÜYE ve üçüncü kişilerin kişilik haklarına - ticari itibarlarına zarar verecek eylemlerde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

 

5.1.4. REKLAM İZLEME

REKLAMVEREN tarafından ÜYE’lerin kullanımına sunulan REKLAM ETKİLEŞİM BUTONU farklı şekilde ücretlendirilir. VENIVIDIWON REKLAM ETKİLEŞİM BUTON’u ücretlendirme bilgisini PLATFORM üzerinden yayınlar.

 

5.1.5. REKLAM İZLEME RAPORLAMASI

 

VENIVIDIWON, REKLAMVEREN tarafından yayınlanan reklamların kişi bazında olmayan izleme ve izleme sonrasındaki Pazar araştırması bilgilerini PLATFORM üzerindeki bir rapor formatında REKLAMVEREN’e yayınlamakla yükümlüdür. REKLAMVEREN’den gelecek özel raporlama talepleri ayrıca projelendirilecektir.

 

5.1.6. YAZILIM GÜNCELLEME

 

VENIVIDIWON, problemler ya da güvenlik açıklarına karşı ya da farklı bir sebepten ötürü kendi uygulaması üzerinde güncelleme hakkını saklı tutar. VENIVIDIWON’un kendi yazılımlarında gerçekleştireceği güncellemeler için REKLAMVEREN’in kullandığı sistem ya da yazılımlarda bir güncelleme gerekmesi halinde REKLAMVEREN VENIVIDIWON tarafından önerilecek güncellemeleri yapmakla yükümlüdür. Aksi durumda PLATFORM üzerinden alacağı hizmetlerde yaşayacağı problemlerden ötürü VENIVIDIWON’u sorumlu tutamaz.

 

5.1.7. VERİLERİN SAKLANMASI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

 

REKLAMVEREN sözleşme konusu hizmetler için VENIVIDIWON’un 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Yasası kapsamında işbu sözleşmenin amaçları ile sınırlı olmak üzere kişisel verilerinin elde edilmesine, bu bilgilerin VENIVIDIWON tarafından ya da VENIVIDIWON adına yetkili kişilerce işlenmesine, VENVIDIWON tarafından verilerinin yurt içinde veya yurt dışında bulunan  3. Kişilerle, bağlı şirketlerle, resmi mercilerle paylaşılmasına  muvafakat eder ve  bu sebeple  herhangi bir hak ve tazminat talep iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda REKLAMVEREN’in kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun biçimde işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak doğru ve güncel şekilde meşru amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

REKLAMVEREN tarafından PLATFORM’a yüklenen ve işlenen tüm veri ve bilgiler VENIVIDIWON’un tek taraflı tayin edeceği süre boyunca saklanacaktır. 

VENIVIDIWON, PLATFORM üzerindeki hizmetlere ilişkin tüm bilgi ve verileri korumak için azami çaba harcayacaktır. Ancak sistemde oluşabilecek herhangi bir problem nedeni ile REKLAMVEREN herhangi bir veri kaybı için VENIVIDIWON’u sorumlu tutamaz.

REKLAMVEREN veya 3. Kişiler nezdinde herhangi bir zarar doğması halinde VENIVIDIWON’a hiçbir şekilde ihmal veyahut kusur addedilemeyecek ve bu duruma ilişkin hiçbir şekilde hak ve tazminat talebinde bulunmayacaktır. Ancak 3. Kişiler tarafından VENIVIDIWON’a dava açılması talepte, şikayette bulunulması durumunda REKLAMVEREN VENIVIDIWON’un uğradığı ve uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.8. SÖZLEŞME YÖNETİMİ

 

Sözleşme, aksi belirtilmedikçe PLATFORM üzerinde elektronik ortamda tutulur ve saklanır. Güncelleme olması halinde REKLAMVEREN’in PLATFORM üzerinde ya da ıslak imza ile yetkili bir kullanıcısının güncel sözleşmeyi onaylaması beklenecektir.

 

5.2. VENIVIDIWON;

 

5.2.1. VENIVIDIWON, REKLAMVEREN’in yayınladığı reklamları onaylamasını takiben ÜYE’lerin kullanımına sunacaktır.

5.2.2. Site’de zaman içerisinde oluşabilecek fonksiyonel hata vs. gibi durumlarda, VENIVIDIWON gerekli tüm güncellemeleri periyodik olarak yapacaktır.

5.2.3. VENIVIDIWON, REKLAMVEREN’in Site üzerindeki tüm hizmet ve faaliyetlerini her zaman bildirimsiz olarak değiştirebilme hakkına sahiptir. Ayrıca VENIVIDIWON, geçerli sebebe dayanarak geçici veya kalıcı olarak durdurabilme hakkına sahiptir.

5.2.4. VENIVIDIWON, REKLAMVEREN’in yanlış reklam politikaları ve/veya maddi hatalar gibi istemediği ve/veya öngörmediği sonuçlar elde etmesine sebep olacak durumlardan sorumlu tutulmayacaktır.

 

6. KAYDIN DONDURULMASI VE SONLANDIRILMASI

 

6.1. REKLAMVEREN tarafından sistem bütünlüğüne zarar verebilecek her türlü faaliyetlerde bulunulması,

6.2. REKLAMVEREN ile hukuki ihtilafa düşülmesi,

6.3. REKLAMVEREN’in, kayıt bilgileri ve bu bilgilere PLATFORM üzerinde sağlanan yetkiler ile standart ara yüzlerin dışındaki her türlü yazılım ve platformlardan PLATFORMU kullanması,

6.4. REKLAMVEREN’in PLATFORM’un işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı hareket etmesi,

6.5. REKLAMVEREN’in VENIVIDIWON’un önceden yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devretmesi,

6.6. Yasal mevzuat gereği ve yasal merciler tarafından üzerine üyeliğin dondurulmasının ve/veya sonlandırılmasının talep edilmesi,

6.7. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı davranılması halinde VENIVIDIWON’un tek taraflı kararı ile ÜYE’nin üyeliği dondurulabilir ya da sonlandırılabilir.

 

7. GİZLİLİK POLİTİKASI

 

REKLAMVEREN  , gerek işbu Sözleşme çerçevesinde gerekse de  sair surette öğreneceği,  tarafına VENIVIDIWON tarafından(basılı olarak, elektronik ortamda veya sair surette) verilen/verilecek belgelerde yazılı her türlü teknik, idari, mali, ticari ve sair bilgi, know-how, metod, yöntem, buluş, tasarım, model, eser ve benzerlerin, uygulama, yazılım, kod, program ve sistemlerin sair bilgi ve veriler dahil olmak üzere), ticari sır ve gizli bilgi niteliğinde olup münhasıran VENIVIDIWON’a ait olduğunu ve bu bilgiler üzerinde VENIVIDIWON’un münhasır tasarruf hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt  eder.

VENIVIDIWON, REKLAMVEREN’e  ait bulunan kişisel bilgileri, (isim, unvan, e posta, adres, telefon, faks, banka IBAN numaraları vs. )   hiçbir zaman, doğrudan veya dolaylı olarak (bağlı şirketleri, yan kuruluşları, ilişkili kişiler kanalı ile ve sair surette) ÜYE  için yapacağı hizmetler dışında ne amaçla olursa olsun hiçbir şekilde kullanmamayı, sözleşme konusu işi gördüreceği yetkili personeli dışında hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilere, kurum ve kuruluşlara açıklamamayı, vermemeyi, devir veya temlik etmemeyi, satmamayı ve sair surette kullanmalarına izin ve imkan vermemeyi, bunların kopyalarını almamayı, teşhir etmemeyi, yayınlamamayı, gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle saklamayı, yetkili personeli dışında üçüncü kişilerin erişimini engellemeyi ve bu yükümlülüklere istihdam ettiği kişilerin, yardımcı kişilerin ve kendisi ile ilgili kişilerin de uymasını temin etmeyi müştereken ve müteselsilen kabul, taahhüt ve garanti eder. Gizli bilginin, tarafların bir kusuru olmaksınızın kamuya mal olması, gizli bilginin tarafların dışında bir kaynak tarafından kamuya ifşa edilmesi, gizli bilginin yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklanmasının kanunen zorunlu olması ve gizli bilginin önceden kamuya ifşa olması halleri gizli bilgi ve ifşa yasağı kapsamı dışındadır.

 

8. FİKRİ HAKLAR

 

8.1. VENIVIDIWON tescilli markası, PLATFORM’a ilişkin tasarımlar, görseller, kodlar, imgeler, metinler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere siteye dair tüm unsurlar VENIVIDIWON’a aittir.

8.2. VENIVIDIWON’a ait bilgi ve hizmetler REKLAMVEREN tarafından paylaşılamayacak, çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak, üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına sunulmayacak, ters mühendislik yapılmayacak olup, aksi halde VENIVIDIWON’un uğradığı ve uğrayacağı tüm zarar ve masraflar üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere ÜYE tarafından karşılanacaktır.

8.3. VENIVIDIWON’un ticari markalarına, ticari görünümüne ve PLATFORM vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgiye yönelik tüm hakları saklıdır.

8.4. REKLAMVEREN’in yayınını talep ettiği reklam/reklamlara ilişkin hak sahipliğini gösterir belgeleri ilgili reklamla beraber VENIVIDIWON’a sunmakla yükümlüdür. İlgili belgelerin sunulmasına rağmen reklam/reklamların 3. kişilerin haklarını ihlal etmesi ve/veya söz konusu reklam/reklamlarla ilgili olarak 3. kişiler tarafından VENIVIDIWON’a dava açılması, talepte ve/veya şikayette bulunulması durumunda REKLAMVEREN, VENIVIDIWON’un uğradığı ve uğrayacağı tüm dolaylı ve doğrudan, maddi ve manevi zararları derhal tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

9. MÜCBİR SEBEP

 

Mücbir sebep; çerçevesi kanunen çizilmiş (iç savaş, deprem, kasırga, sel, tsunami, sistemsel saldırıların gerçekleşmesi nedeniyle oluşan aksamalar, elektrik veya internet arızaları vb.) tahdidi olmamakla birlikte VENIVIDIWON’un işbu sözleşmesel edimlerini yerine getirmesinin kendisinden beklenemeyeceği hallerin bütünüdür. Mücbir sebebin varlığı halinde; VENIVIDIWON işbu sözleşmede belirlenen yükümlülüklerini eksik ya da geç ifa eder; ifa edemez veyahut herhangi bir zararın doğması halinde; kendisinden hiçbir nam altında hak veya tazminat talep edilmeyecektir.

 

10. SÖZLEŞME FESHİ

 

Taraflardan herhangi biri 1 (bir) ay önceden bildirmek kaydı ile sözleşmeyi feshedene kadar yürürlükte kalır.

Taraflar, en az 1 (bir) ay öncesinden eposta ile yazılı bildirimde bulunarak, herhangi bir sebep ileri sürmeksizin ve herhangi bir tazminat ödemeksizin dilediği zamanda bu Sözleşmeyi feshedebilir. VENIVIDIWON’un Sözleşme’yi bu şekilde feshetmesi durumunda REKLAMVEREN’in fesih tarihine kadar olan gösterim sayıları hesaplanarak kampanya bütçesinin fesih tarihine kadar kullanılmamış kısmına ilişkin tutar REKLAMVEREN’e iade edilecektir.

Taraflardan birinin sözleşmeye aykırı davranması halinde diğer Taraf, ihlal eden Taraf’ı eposta ile ihtar ederek söz konusu aykırılığın giderilmesi için, 7 (yedi) gün süre tanır. Tanınan süre içinde Sözleşme’ye aykırılık giderilmediği taktirde, ihlale uğrayan Taraf, Sözleşme’yi herhangi bir nam altında tazminat ve cezai şart ödemek zorunda olmaksızın feshedebilir. İhlal eden Taraf, ihlale uğrayan Taraf’ın bu sebeple uğradığı ve uğrayacağı doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi her türlü zararı tazmin eder. İhlal eden Taraf’a uygulanacak cezai şart hükümleri saklıdır.

REKLAMVEREN’in reklam içeriğinin hukuka aykırı unsurlar taşıması halinde VENIVIDIWON’un sözleşmeyi derhal, ön bildirimsiz, tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda REKLAMVEREN, kampanya bütçesinin kullanılmamış kısmına ilişkin olarak ödeme iadesi talep edemez.

İşbu sözleşmenin 5.1.3 maddesinde belirtilen şekilde VENIVIDIWON tarafından onaylanmayan reklamlar nedeniyle sözleşmenin feshi halinde, REKLAMVEREN’in yaptığı ödeme tutarından %10 kesinti yapıldıktan kalan tutar 6 ay sonra  REKLAMVEREN’e iade edilecektir.

 

11.GÖREV VE YETKİ

 

İşbu sözleşme dahilinde taraflar arasında çıkacak uyuşmazlıkların halli Türk Hukuku’na göre çözümlenecek olup; işbu uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

 

12. KISMİ GEÇERSİZLİK

 

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

13. DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Taraflar işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda VENIVIDIWON’un işlem verileri ile VENIVIDIWON’un defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

14.YÜRÜRLÜK

 

İşbu sözleşme; REKLAMVEREN’in kayıt formunu doldurması ile VENI VIDI WON tarafından bu kaydın aktive edilmesi ile yürürlüğe girmektedir.

Top